Rodina jako základ zdraví; Stárnutí společnosti a jeho sociokulturní souvislosti

Pro každého lékaře je podstatné, aby se vzdělával po celý svůj profesní život. Proto jsem opět vyrazila za vzděláním. Tentokrát to bylo na Etnologickém ústavu Akademie věd České republiky, kde se konal mezioborový seminář „Stárnutí společnosti a jeho sociokulturní souvislosti.“ Celý příspěvek