Něco k aktualní situací s radioaktivním jodem

V souvislosti se zprávami o zvýšené koncentraci radioaktivního jódu v ovzduší jsem urychlila svůj plán  napsat o tom, jak bojovat s radioaktivitou tak, aby nám neubližovala.

Proč je radiace toxická? Když obraz hodně zjednodušíme, záření napadá struktury našich buněk a mění jejich chemickou podstatu.

Radioaktivní záření je přítomno v nějaké úrovni všude kolem nás . Biologie našich těl je na ni uzpůsobená , máme celou řadu mechanismů, kterými se škody takto napáchané napravují. Jednak jsou to antioxidační systémy, dále činnost imunitního systému, který kontroluje zdraví buněk v těle a v ne- poslední řadě pak „opravářské enzymy“, které cestují podél vláken DNA a doslova na nich opravují pravopisné chyby.

Pokud ovšem  záření překročí mez schopnosti obranných mechanismů, nastává nevratné poškození. Na prvním místě se poškozuje DNA- náš genetický materiál, který odpovídá za to ,  jak budeme vypadat  a jak zdraví budeme . Střednědobé účinky radiací se můžou projevit v podobě rakoviny. V našem případě , podobně jako po černobylské katastrofě , je zvýšené ohrožení rakoviny štítné žlázy. Na Ukrajině byl v následujících letech výskyt tohoto onemocnění mimořádný . Dlouhodobě pak v podobě vrozených vad potomstva- rovněž na Ukrajině . Krátkodobé účinky radiací můžeme vidět v každém onkologickém ústavu v podobě nemoci z ozáření jako vedlejší účinek radioterapie.

Co se týče střednědobých a dlouhodobých účinků radiací  konkrétně v našem případě v těchto dnech, je nezbytné udělat dvě věci :

  1. užívat přiměřené množství molekulárního vodíku. Příkladem nám můžou byt organizátoři likvidačních prací ve Fukušimě, kteří podáváli molekulární vodík tamním pracovníkům .Díky tomu byly následky mnohonásobně snížené.
  2. konkrétně nyní  je nezbytné konzumovat potraviny obsahující jód, například různé mořské řasy.

Molekulární vodík jako látka zmírňující následky radioterapie onkologických pacientů je zkoumána s pozitivním výsledkem v rámci základního výzkumu, ale také již víme i z praxe, že jeho účinek je značný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *