Kdo jsem

MUDr. Zornitza Petrova Markantová se narodila 12. března 1973 v Bulharsku v městě Ruse. Je matkou dvou dětí. Po klasickém vzdělání na Přírodovědném matematickém gymnáziu (1989-1991) v letech 1991 až 1994 studovala Vyšší odbornou zdravotní školu v bulharském městě Ruse se specializací Anesteziologie a intenzivní terapie, kdy se tak vydala ve šlépějích matky a stala se Diplomovanou sestrou.

Po příhodu do České republiky absolvovala studium medicíny na III. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získala vědecký titul Lékaře medicíny (medicinae universae doctor). Svou odbornou praxi započala v roce 2005 v Okresní nemocnici v Kolíně jako sekundární lékařka na oddělení patologie, kterou v letech 2007-2008 přerušila mateřskou dovolenou.

Působení na patologickém oddělení v Kolíně ukončila v roce 2011, kdy se přestěhovala do Ostravy a nastoupila do CGB laboratoře a. s. Ostrava – Patologie a cytogenetika, jako sekundární lékařka, kde působila do konce roku 2014. Začátkem roku 2015 nastoupila jako lékařka do Městské nemocnice Ostrava na Oddělení Interny a geriatrie. Pro Městskou nemocnici Ostrava pracuje do dnešních dní jako lékařka v Léčebně dlouhodobě nemocných v ostravských Radvanicích.

V říjnu 2011 absolvovala odbornou stáž a přestupovou zkoušku v oboru patologie. V dubnu 2018 složila interní kmen atestační přípravy z geriatrie a úspěšně připravuje se na složení atestace v oboru geriatrie.
V roce 2013 stále u zrodu Kliniky přírodní medicíny – Evropská tradiční medicína. V březnu 2016 po založení Evropského institutu pro terapii molekulárním vodíkem se stala ředitelkou tohoto institutu.

„Mým cílem je přinést všem okolo sebe možnosti být zdravými, aniž by zatěžovali svá těla (a potažmo duše) chemickými prostředky konvenční medicíny“

Pravidelně vystupuje od roku 2013 na vědeckých konferencích, kdy v tomto roce vystoupila na Evropské vodíkové konferenci s příspěvkem Základy biochemických účincích molekulárního vodíku na živé organismy. V roce 2014 v rámci Týden vzdělávání dospělých přispěla přednáškou na téma Molekulární vodík pro každý den. V rámci Evropské vodíkové konference konané v roce 2015 vystupovala na téma Molekulární vodík u neurodegenerativních chorob (case report pacientky s ALS). Na Evropské vodíkové konferenci 2016 přispěla s přednáškou Jak zvýšit účinky molekulárního vodíku, Role antioxidantů v biologických systémech. Na další Evropské vodíkové konferenci v roce 2018 přednášela o vlivech molekulárního vodku u srdečního selhání. V září roku 2019 se zúčastnila a vystupovala jako přednášející a byla i předsedkyní sekce molekulárního vodíku na Konferenci Ozon a další léčivé plyny, kterou pořádala Euroasijská společnost ozonoterapetů a výrobců lékařské techniky. Její přednáška byla pod titulem Molekulární vodík v Evropě, od začátků po současný stav.

„Podílela jsem se na implementaci molekulárního vodíku v českém lázeňství

Píše popularizační články o zdraví a molekulárním vodíku pro časopisy VM magazin, Seniroka, Liečiteľ a Regenerace. Ve videorozhovorech pro Vlasteneckých noviny odpovídá na otázky ohledně zdraví, nemocí a molekulárního vodíku, jako i životního stylu v souladu s upevněním zdraví.

Od roku 2019 je navíc lékařským garantem spolku zajišťujícím zdravotnické služby při veřejných a společenských akcích Rescue Team Ostravak.

Hovoří jako rodilá mluvčí bulharským jazykem, dále pak česky, anglicky, řecky, rusky a slovensky.

Kontakt:

tel.: +(420) 725 322 047
email: z.markantova@moderni-lekar.com nebo skolzp@gmail.com